Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL ÇETİN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL ÇETİN

T: (0282) 250 4734

M ismailcetin@nku.edu.tr

W ismailcetin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Veteriner Fakültesi
Bölüm:Zootekni ve Hayvan Besleme
Ana Bilim Dalı:Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Doktora
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:VETERİNER/HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI
Öğrenim Yılları: 2011-2017
Tez: Geçiş Dönemindeki Yüksek Verimli Süt Sığırlarında Korunmuş Kolin ve Metiyonin Kullanımının Süt Verimi ve Bileşimi ile Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi (2017)
Lisans
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2004-2010
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME / HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI
2017-
Araş. Gör. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME / HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI
2013-2017
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME/HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI
2017-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. CETIN I. ., TURKMEN I. I. ., KARA C., ORMAN A., SEN E., Improved Lactational Performance in Dairy Cows Supplemented with Methionine or Rumen-Protected Choline During the Transition Period, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol. 24, pp. 289-293, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. ÇETİN İ., YEŞİLBAĞ D., CENGİZ Ş. Ş., BELENLİ D., Effects of Supplementation with Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) Volatile Oil on Growth Performance, Meat MDA Level and SelectedPlasma Antioxidant Parameters in Quail Diets, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol. 23, pp. 283-288, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. GÜZEL S., YIBAR A., BELENLİ D., ÇETİN İ., TANRIVERDİ M., The concentrations of adipokines in goat milk: relation to plasma levels, inflammatory status, milk quality and composition, Journal of Veterinary Medical Science, vol. 79, pp. 602-607, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
4. ÇETİN E., YIBAR A., YEŞİLBAĞ D., ÇETİN İ., CENGİZ Ş. Ş., The effect of volatile oil mixtures on the performance and ilio caecal microflora of broiler chickens, British Poultry Science, vol. 57, pp. 780-787, 2016.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
5. CENGİZ Ş. Ş., YEŞİLBAĞ D., EREN M., ÇETİN İ., MERAL Y., BİRİCİK H., Effects of volatile oil additives on growth carcass performances and calcium and phosphorus concentrations in serum and bone of broilers, Revue de Medicine Veterinaire, 2016.
Özgün Makale SCI
6. KESKİN A., GENÇOĞLU H., MECİTOĞLU G., ÇETİN İ., KARA Ç., UDUM KÜÇÜKŞEN D., GÜNER B., ORMAN A., GÜMEN A., The effects of varying levels of dietary starch on reproduvtive traits in lactating dairy cows, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, pp. 278-287, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. CENGİZ Ş. Ş., YEŞİLBAĞ D., YAVUZ M., ÇETİN İ., BİRİCİK H., Juniper oil improves oxidative stability and eggshell and albumin quality of quail eggs, British Poultry Science, vol. 56, pp. 58-65, 2015.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
8. KARA Ç., Yavuz M., YIBAR A., BİRİCİK H., ORMAN A., DENİZ G., YEŞİLBAĞ D., ÇETİN İ., GENÇOĞLU H., TÜRKMEN İ. İ., Sıvı Formdaki Oligofruktoz ile Zenginleştirilmiş İnulin Katkısının Kısa Süreli Kullanımının Sağlıklı Saanen Irkı Oğlaklarda Dışkı Özellikleri ve Bazı Serum Parametreleri Üzerine Etkisi, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol. 21, pp. 703-710, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. YEŞİLBAĞ D., CENGİZ Ş. Ş., ÇETİN İ., BİRİCİK H., Influence of Juniper Juniperus communis oil on growth performance and meat quality as a natural antioxidant in quail diets, British Poultry Science, vol. 55, pp. 495-500, 2014.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
10. KARA Ç., ORMAN A., GENÇOĞLU H., ÇETİN İ., YIBAR A., KASAP S., TÜRKMEN İ. İ., DENİZ G., Effects of inulin supplementation on selected faecal characteristics and health of neonatal Saanen kids sucking milk from their dams, animal, vol. 6, pp. 1947-1954, 2012.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
11. YEŞİLBAĞ D., BİRİCİK H., ÇETİN İ., KARA Ç., MERAL Y., CENGİZ Ş. Ş., ORMAN A., UDUM KÜÇÜKŞEN D., Effects of juniper essential oil on growth performance, some rumen protozoa, rumen fermentation and antioxidant blood enzyme parameters of growing Saanen kids, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÇETİN İ., ÇETİN E., ÇAVUŞOĞLU E., YEŞİLBAĞ D., Özbek M., Abdourhamane İ. M., PETEK M., Comparison of Some Meat Quality Traits of Slow and Fast Grown MaleBroiler Chickens Raised in Slat Floor Housing System’’, 4.Uluslararası Beyaz Et Kongresi (26.04.2017-30.04.2017).
Tam metin bildiri
2. PETEK M., YEŞİLBAĞ D., ÇAVUŞOĞLU E., ÇETİN E., Abdourhamane İ. M., ÇETİN İ., Slow Food:Slow Growing Broiler, Meat Quality and Welfare, 4.Uluslararası Beyaz Et Kongresi (26.04.2017-30.04.2017).
Tam metin bildiri
3. GENÇOĞLU H., KESKİN A., KARA Ç., ÇETİN İ., MECİTOĞLU G., EFİL M. M., UDUM KÜÇÜKŞEN D., ORMAN A., DENİZ G., GÜMEN A., TÜRKMEN İ. İ., Effects of Different Starch Diet on Negative Energy Balance Lactation Parametres Laminitis Responses in Dairy Cows, 1st International Animal Nutrition Congress (28.09.2016-01.10.2016).
Sözlü Bildiri
4. GENÇOĞLU H., KESKİN A., KARA Ç., ÇETİN İ., MECİTOĞLU G., EFİL M. M., UDUM KÜÇÜKŞEN D., ORMAN A., MERAL Y., DENİZ G., GÜMEN A., ŞEN E., TÜRKMEN İ. İ., Effect of Dietary Starch Levels In Early Lactation Dairy Cows, The 29th Congress of the World Association for Buiatrics (03.06.2016-05.06.2016).
Poster
5. KESKİN A., GENÇOĞLU H., MECİTOĞLU G., ÇETİN İ., KARA Ç., UDUM KÜÇÜKŞEN D., GÜNER B., ORMAN A., EFİL M. M., GÜMEN A., The Effects of Varying Levels of Dietary Starch on Reproductive Traits in Lactating Dairy Cows, The 29th Congress of the World Association for Buiatrics (03.06.2016-05.06.2016).
Poster
6. YEŞİLBAĞ D., BİRİCİK H., ÇETİN İ., KARA Ç., MERAL Y., CENGİZ Ş. Ş., ORMAN A., UDUM KÜÇÜKŞEN D., Effects of Juniper Essential Oil on Growth Performance Rumen Fermentation Fecal Content and Antioxidant Blood Enzyme Parameters of Growing Saanen Kids, 3rd International Vetistanbul Group Congress (17.05.2016-20.05.2016).
Poster
7. ÇETİN İ., YEŞİLBAĞ D., CENGİZ Ş. Ş., BELENLİ D., Influence of Rosemary Oil on Growth Performance and Serum Antioxidant Parameters as a Natural Antioxidant in Quail Diets, 3rd International Vetistanbul Group Congress (17.05.2016-20.05.2016).
Sözlü Bildiri
8. CENGİZ Ş. Ş., YEŞİLBAĞ D., MERAL Y., ÇETİN İ., BİRİCİK H., Juniper Oil Improves Oxidative Stability and Eggshell and Albumin Quality of Quail Eggs, 3rd International Vetistanbul Group Congress (17.05.2016-20.05.2016).
Poster
9. ÇETİN E., YIBAR A., YEŞİLBAĞ D., ÇETİN İ., CENGİZ Ş. Ş., The Effect of Volatile Oil Mixtures on the Performance and İlio Caecal Microflora of Broiler Chicks, 3rd International Vetistanbul Group Congress (17.05.2016-20.05.2016).
Sözlü Bildiri
10. CENGİZ Ş. Ş., YEŞİLBAĞ D., EREN M., ÇETİN İ., MERAL Y., BİRİCİK H., Volatile Oil Mixture İmproves Broiler Tibia Characteristics and Performance, 3rd International Vetistanbul Group Congress (17.05.2016-20.05.2016).
Sözlü Bildiri
11. GENÇOĞLU H., MECİTOĞLU G., KESKİN A., ÇETİN İ., KARA Ç., ORMAN A., KARAKAYA E., DENİZ G., GÜMEN A., TÜRKMEN İ. İ., SHAVER R., Effect of Dietary Starch Concentration in Primiparous Dairy Cows in Early Lactation, ADSA®-ASAS Joint Annual Meeting (08.07.2013-12.07.2013).
Sözlü Bildiri
12. KARA Ç., MERAL Y., BİRİCİK H., ORMAN A., GENÇOĞLU H., ÇETİN İ., YEŞİLBAĞ D., DENİZ G., TÜRKMEN İ. İ., Effects of Short-term Oligofructose Enriched İnulin Supplementation on Growth Performance and Selected Fecal Characteristicsof Weanling Saanen Kids, ADSA®-ASAS Joint Annual Meeting (08.07.2013-12.07.2013).
Poster
13. MECİTOĞLU G., KARAKAYA E., ÇETİN İ., KARA Ç., ORMAN A., GENÇOĞLU H., KESKİN A., GÜMEN A., TÜRKMEN İ. İ., The Effect of Three Different Dietary Starch Concentration on Some Reproductive Parameters in Lactating Dairy Cows, ADSA®-ASAS Joint Annual Meeting (08.07.2013-12.07.2013).
Poster
14. CENGİZ Ş. Ş., YEŞİLBAĞ D., MERAL Y., ÇETİN İ., BİRİCİK H., Effects of Dietary Juniper Volatile Oil on Performance, Egg Quality and Oxidative Stability of Eggs in Laying Quails, XIVth European Poultry Conference (23.06.2013-27.06.2013).
Sözlü Bildiri
15. YEŞİLBAĞ D., CENGİZ Ş. Ş., ÇETİN İ., MERAL Y., BİRİCİK H., Influence of Juniper (Juniperus Communis) Oil on Growth Performance and Meat Quality as a Natural Antioxidant in Quail Diets, XIVth European Poultry Conference (23.06.2013-27.06.2013).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. PETEK M., YEŞİLBAĞ D., ÇAVUŞOĞLU E., ÇETİN E., ABDOURHAMANE İ. M., ÇETİN İ., Genotip, Zemin Sistemi ve Tüy Yumuşatma Yönteminin Piliç Eti Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi, Tüm Ürün, Kap ve Ampalaj Standartları Sempozyumu (06.12.2017-07.12.2017).
Tam metin bildiri
2. GENÇOĞLU H., KARA Ç., KOVANLIKAYA E., ÇETİN İ., KOVANLIKAYA A., ORMAN A., EFİL M. M., MERAL Y., ŞEN E., BİRİCİK H., DENİZ G., TÜRKMEN İ. İ., Düşük Nişasta Düzeyli Rasyonlar ile Beslenen Geçiş Dönemindeki İneklerde Eksojen Amilaz Enzimi Kullanımının Laktasyon ve Sindirilebilirlik Parametreleri Üzerine Etkisi, 4. Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu (25.05.2016-28.05.2016).
Poster
3. ÇETİN İ., TÜRKMEN İ. İ., KARA Ç., GENÇOĞLU H., UDUM KÜÇÜKŞEN D., ORMAN A., Geçiş Dönemindeki Yüksek Verimli Süt Sığırlarında Korunmuş Kolin ve Metiyonin Kullanımının Süt Verimi ve Bileşimi ile Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi, 4. Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu (25.05.2016-28.05.2016).
Özet bildiri
4. GENÇOĞLU H., MECİTOĞLU G., KESKİN A., ÇETİN İ., KARA Ç., ORMAN A., KARAKAYA E., DENİZ G., GÜMEN A., TÜRKMEN İ. İ., SHAVER R., Farklı Nişasta Seviyelerine Sahip Rasyonların Sağmal İneklerde Reprodüktif Parametreler Süt Verimi ve Bileşenleri ile Laminitis İnsidansı Üzerine Etkisi, VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (26.09.2013-27.09.2013).
Sözlü Bildiri
5. KARA Ç., MERAL Y., ORMAN A., BİRİCİK H., YEŞİLBAĞ D., GENÇOĞLU H., ÇETİN İ., DENİZ G., TÜRKMEN İ. İ., Saanen Irkı Oğlaklarda Sütten Kesim Döneminde Kısa Süreli Oligofruktoz ile Zenginleştirilmiş İnulinKullanımının Gelişim Performansı Rumen Fermantasyon Parametreleri Bazı Serum Biyokimyasal Değerleri ve Dışkı Uçucu Yağ Asidi Profili Üzerine Etkisi, VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (26.09.2013-27.09.2013).
Sözlü Bildiri
Ulusal Projeler
1. Etlik Bıldırcın Rasyonlarına İlave Edilen Yeni Nesil Bitkisel Ekstrakt Karışımının Performans, Sekal Mikroflora ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi, BAP, Yürütücü, 19.02.2018-Devam Ediyor.
2. Geç Dönem Yumurtacı Piliç Rasyonlarında Bromass Kullanımının Performans ve Yumurta Kalitesi Üzerine Etkileri, BAP, Araştırmacı, 01.03.2017-Devam Ediyor.
3. Etlik Piliç Rasyonlarına İlave Edilen Uçucu Yağ Karmasının Performans Et Kalitesi Kemik Metabolizması ve Kan Oksidasyon Parametreleri Üzerine Etkileri, BAP, Araştırmacı, 02.05.2016-18.08.2016.
4. Marmara Bölgesindeki Süt Sığırı İşletmelerinde Laktasyondaki İneklerin Beslenmesinde Yaygın Olarak Kullanılan Kaba Yemlerin Kalitesinin Belirlenmesi, BAP, Araştırmacı, 15.04.2016-Devam Ediyor.
5. Geçiş Dönemindeki Yüksek Verimli Süt Sığırlarında Korunmuş Kolin ve Metiyonin Kullanımının Süt Verimi ve Bileşimi ile Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi, BAP, Araştırmacı, 01.01.2014-Devam Ediyor.
6. Laktasyondaki keçilerde sütte ve kanda adiponektin leptin rezistin hormonları süt içeriği ve kalitesi arasındaki ilişkilerin incelenmesi, BAP, Araştırmacı, 09.12.2013-09.12.2015.
7. Farklı Rumen Tamponlayıcılarının Süt İneklerinde Rumen Fermentasyonu Dışkıdaki Fitik Asit Konsantrasyonu Süt Verimi ve Kompozisyonu Üzerine Etkisi, BAP, Araştırmacı, 01.05.2013-Devam Ediyor.
8. Farklı nişasta seviyelerine sahip rasyonların sağmal ineklerde reprodüktif parametreler süt verimi ve bileşenleri ile laminitis insidansı üzerine etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 13.10.2011-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
4.Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu, 25.05.2016-28.05.2016.
VETİSTANBUL GROUP CONGRESS 2016, 17.05.2016-20.05.2016.
3. Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu, 06.11.2014-09.11.2014.
Besi Sığırcılığı Sempozyumu, 08.05.2014-11.05.2014.
2.Koyun-Keçi Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu, 15.04.2014-18.04.2014.
VII.Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, 26.09.2013-27.09.2013.
Koyun-Keçi Sağlığı Sempozyumu, 23.05.2013-25.05.2013.
Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu, 20.09.2012-23.09.2012.